Okresní stavební bytové družstvo Mladá Boleslav

Budovcova 118, 293 01 Mladá Boleslav
IČ:    00228486
DIČ: CZ00228486

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr. XCIX, vložka 871,datum zápisu 15.1.1974

úvodní strana informační deska Dokumenty Kontakty

 

 

tel.:  +420 326 722789                                                  
fax:   +420 326 722849   
web:   www.osbdmb.cz

mapa (ťukni na ní): mapa

 

Kontakty:

Představenstvo OSBD
PŘEDSEDA Václav Repš 326 737 470                          osbd-mb@seznam.cz
MÍSTOPŘEDSEDA Ing. Josef Ort
ČLEN Ing. Milan Bartoň
Kontrolní komise OSBD
PŘEDSEDA Ing. Josef Macoun
ČLEN Jiří Helich
ČLEN Hana Pavlíčková
Zaměstnanci OSBD
VEDOUCÍ                   EKONOMICKÉHO ÚSEKU Marie Kepková 326 737 472                         osbdmb@seznam.cz
ÚČETNÍ Ladislava Novotná 326 722 789                         novotnaosbdmb@seznam.cz
ÚČETNÍ Jana Dolečková 326 722 789                         doleckovaosbdmb@seznam.cz
POKLADNA, NÁJEM,      ČLENSKÁ EVIDENCE Ing. Stanislava      Najmanová 326 722 789                        najmanovaosbdmb@seznam.cz
TECHNICKÝ ÚSEK Pavel Bajtl 326 737 471                         bajtlosbdmb@seznam.cz

 

 

OSBD MB